1. Anasayfa
  2. Başkandan Mesajlar
  3. Nitelikli İşgücü Açığını Kapatmalıyız
Pazartesi Ekim 31st, 2016

Nitelikli İşgücü Açığını Kapatmalıyız

 

Türkiye ekonomisi dünya piyasalarıyla her geçen gün daha da bütünleşiyor.  Bu gelişme karşısında Türkiye’de faaliyet gösteren firmaları tehdit eden en büyük tehlike, “sürdürülebilir rekabet”. Firmalar, dünya piyasalarında ve Türkiye’de Pazar payını koruyabilmek, geliştirebilmek ve bu piyasalarda derinleşebilmek adına ciddi bir rekabet gücüne ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilir rekabeti meydana getiren en önemli ayaklardan birisi de nitelikli işgücüdür.

Ekonominin her alanına yayılmış nitelikli işgücü sorunu ülkemizdeki işsizlik sorunuyla birlikte ele alındığında bir tezatlık olduğu hemen göze çarpar. Yıllarca sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkartılan bu sorun sanki tarım gibi emek yoğun işgücüne dayalı bir işkolunda gereksizmiş gibi sunulmuştur. Bu ciddi bir yanlıştır. Ekonomi başlı başına nitelik arayan bir uzmanlık alanıdır. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların ilk olarak tarımsal sahada bir nitelik artırımına gittiklerini, ardından diğer alanlara yayıldıklarını görebiliriz.

O halde tarımdan hizmet sektörüne tüm sahalarda nitelikli işgücü açığı ihmal ve inkâr edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin dünya sıralamasında daha ileri noktalara ulaşabilmesi için atacağı güçlü adımların başında, nitelikli işgücü ihtiyacı nedeniyle, eğitim reformu gelmektedir. Planlayan, tasarlayan, pazarlayan bir insan kaynağını yetiştirmek ve üretime koşmak bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Zaman kaybetmeden Türkiye bu sorunu ortadan kaldıracak formüller için yoğun bir mesai harcamalıdır.

img_5284

Etkinlik Takvimi

Haberler

Duyurular

STSO TV


Etkinlik Takvimi



WordPress Image Lightbox Plugin
Metin METE İbrahim TURAN