1. Anasayfa
  2. Duyurular
  3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Çarşamba Ekim 12th, 2016

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Karabük Üniversitesi ile Eğitim ve Danışmanlık Konularında işbirliği protokolü imzaladı.

İşbirliği Protokolüne göre;

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ VE SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AMAÇ

Bu protokolün amacı, Safranbolu’da üniversite sanayi işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek ve bu bağlamda imzacı iki kurum arasında işbirliği olanaklarını artırmaktır.

KAPSAM

Bu protokol Karabük Üniversitesi’ni ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı bağlar.

TANIMLAR

Bu metinde yer alan KBÜ; Karabük Üniversitesi’ni, STSO Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve KABÜSEM; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ifade etmektedir.

Madde 1. Karabük Üniversitesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdaki konularda anlaşmışlardır.

  1. KBÜ, STSO Personeline ve üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli eğitimler verecektir. Eğitimlerin konusu, süresi ve zamanı bir ay öncesinden STSO tarafından KABÜSEM’ e bildirilecektir.
  2. KBÜ, STSO üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli danışmanlık hizmeti verecektir.

STSO bu danışmanlık hizmetini doğrudan talep edebileceği gibi, üyeler de doğrudan KABÜSEM ile iletişime geçebileceklerdir.

  1. STSO, Karabük Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde STSO ile ilgili hazırlanan tez ve rapor gibi bilimsel çalışmaları kendi logosu altında ücretsiz olarak basılı hale getirecektir. Bu konuda STSO Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 2. KBÜ, STSO’nun uluslararası ilişkilerini geliştirmede azami ölçüde gayret sarf edecektir. Bu kapsamda KBÜ tarafından STSO’nun uluslararası ilişkilerini geliştirmek üzere, TOBB tarafından atanmış bir akademik danışmanın bulunmaması durumunda, bir akademisyen görevlendirilecektir. Bu maddenin takibi, temsilciliği, koordinatörlüğü yapma görevi STSO Genel Sekreteri’ne aittir.

Madde 3. KBÜ ile STSO ortak menfaatler doğrultusunda proje, seminer, panel, konferans, sempozyum, çalıştay ve sertifika programları düzenleyeceklerdir. Bu konuda STSO Yönetim Kurulu Başkanı ve KBÜ Rektörü yetkili kılınmıştır.

Bu maddede geçen konuların yürütücülüğü KABÜSEM tarafından yapılır.

Madde 4. KBÜ, STSO’nun ihtiyaç duyduğu dış ticaret hizmetlerini KABÜSEM üzerinden yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Madde 5. Bu protokol süresizdir ancak taraflardan birinin yazılı isteği üzerine sonlandırılabilir.

Madde 6. Bu protokolün yürütücülüğü KABÜSEM ve STSO Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

Madde 7. Bu protokolün uygulanmasından kaynaklanan sorunlar tarafların karşılıklı anlaşmaları neticesinde çözülür.

Madde 8. Bu protokol 10.10.2016 tarihinde iki(2) nüsha olarak KBÜ Rektörü ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Benzer Duyurular

Başkandan Mesaj

Etkinlik Takvimi

Haberler

STSO TV


Etkinlik TakvimiWordPress Image Lightbox Plugin
Metin METE İbrahim TURAN