1. Anasayfa
  2. Temel Değerler

Temel Değerler

temel-degerler

 

 

TEMEL DEĞERLER

 

Ortak Temel Değerlerimiz, farklı kültürler ve kurumlar genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı olur.Temel değerlerimiz kurum kültürümüzün özünü oluşturur ve şekillendirir. Hepimizi bir ekip olarak bir arada tutmaya hizmet eder.

Safranbolu TSO olarak Vizyonumuza ulaşma yolunda ve Misyonumuzu sürdürme uğraşısı içerisinde aşağıda sıralanan Değer ve İlkeler Kurumumuz tarafından benimsenmiştir.

 

  • Güvenilirlik; Dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak.
  • Üye Memnuniyeti; Yüksek üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının benimsemek.
  • Sosyal sorumluluk; Sosyal Sorumluluk anlayışı ile kamu yararını ön planda tutmak.
  • Saygınlık; Politikalar üreterek, stratejiler geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak lider bir kurum haline gelmek.
  • İyi Yönetişim; Üyelerin kritik ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından Oda kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini sağlamak.
  • Ekip Çalışması; Oda organları ve Personeli ile birlikte hazırlanan planlar ve belrlenen hedefler doğrultusunda koordine biçimde çalışmak.
  • Verimlilik; Katılımcı bir anlayışla üyeler arasında iletişimi sağlayarak etkin biçimde üye yararına kullanmak.
  • Süreç Odaklılık; Stratejik amaç ve hedefleri planlayarak, belirlenen İş planı doğrultusunda çalışmaları  yürütmek.
  • Yenilikçilik; Yenilikçi bir politika belirleyerek sürekli geliştirme prensibini ilke edinmiş olmak.
WordPress Image Lightbox Plugin
Metin METE İbrahim TURAN