Safranbolu 7°C

Komantid Şirket

[:tr]

1) KURULUŞ

1- Dilekçe

2- Taahhütname 1 adet.

3- Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi

4- Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-ıslak imzalı)(Komandite ortakların ad ve soyadları belirtilmeli; komanditer ortakların ad ve soyadları, ünvanları ile sorumluluk sınırları belirtilmelidir.)
5- Kimlik Suretleri (TSM den temin edilecek)
6- Mersis Başvurusu yapılacak
7- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
8- Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
9- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
10- Kayıt beyannamesi

11- Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)

12- Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet

 

2)TASFİYE SONU KAPANIŞ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği, (2 adet)
3-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)
4-Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
5-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
6-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
7-Son bilanço

 

 

3)TASFİYE SONU KAPANIŞ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği, (2 adet)
3-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)
4-Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
5-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
6-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
7-Son bilanço[:]