Safranbolu 7°C

Kooperatifler

[:tr]1)ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Taahhütname1 adet
 4. Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 5. Kira kontratı veya tapunun 1 adet fotokopisi

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

2)AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayından geçen tadil tasarısı 2 adet
 4. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış yönetim kurulu faaliyet raporu 1 adet
 5. Denetim kurulu tarafından imzalanmış murakıp (denetçi) raporu 1 adet
 6. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 7. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 8. Yeni giren yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek)
 9. Bilanço ve gelir tablosu 1'er adet
 10. Bilgi formu 1 adet
 11. Gündem gazetesi 1 adet
 12. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış  gündem 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

3)BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Taahhütname1 adet
 3. Belediyeden alınan adres değişikliği ile ilgili yazının aslı 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

4)FESİH TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Fesih genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 2 adet
 3. Tasfiye kurulu tarafından imzalanmış tasfiye Kurulu faaliyet raporu 1 adet
 4. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet
 5. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı 1 adet
 6. Fesih bilançosu Genel kurulun yapıldığı tarih itibariyle hazırlanmış 1 adet (0 sıfırlanmış olacak)
 7. Gündem gazetesi 1 adet
 8. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

5)KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. İlgili Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğü'nün izin şerhini ihtiva eden ve noterden onaylı 1 adet anasözleşme
 5. İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü'nün kooperatif kuruluşuna dair izin yazısının 1 aslı, 1 fotokopisi
 6. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3 ncü maddesi gereğince anasözleşme özeti.(İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan kooperatif kuruluşuna dair izin yazısında belirtilen; Tescil Ve İlanı Zorunlu Bulunan Maddeleri içerir tüm ortaklar tarafından her sayfası imzalanmış ıslak imzalı ana sözleşme özeti 2 adet)
 7. Kooperatif sermayesinin 1/4'ünün yönetim kurulu üyelerinden birisinde toplandığına dair tüm ortaklar tarafından imzalanmış yazı 1 adet
 8. Anasözleşmece teşekkül ettirilen yönetim kurulu üyelerinin:Noter onaylı vazife taksimi ve yetki kararı 3 adet
 9. Noter onaylı imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 10. Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri. (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek).
 11. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi1 Adet
 12. Tüzel kişiler için oda kayıt 1 Adet
 13. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 14. Kira kontratı veya tapunun fotokopisi 1 Adet
 15. Muhasebeci sözleşmesi 1 Adet

Kooperatiflerin kuruluşlarında; İlgili Bakanlık il Müdürlüğünün vermiş olduğu kuruluş izin yazısında Ana Sözleşmelerin Tescil Ve İlanı Zorunlu Bulunan Maddeler ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiş ise buraya tıklayınız.

DİKKAT!!!!!!!!

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA GEÇİCİ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURULARAK; İLK GENEL KURULA KADAR ŞEKLİNDE SÜRE BELİRLENMELİ VE DAHA SONRA EN KISA SÜREDE GENEL KURUL YAPILARAK YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLMELİDİR.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK. 

 

6)OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet Dilekçe
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı noterden tasdikli 3 adet.
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Şirketin ünvanı ve Şahısların Ünvanı yazılı olacak, ıslak imzalı olacak)
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 5. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış yönetim kurulu faaliyet raporu 1 adet asıl
 6. Denetim kurulu tarafından imzalanmış murakıp (denetçi) raporu 1 adet asıl
 7. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 8. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 9. Bilanço ve gelir tablosu 1'er adet (Kaşe ve İmzalı)
 10. Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin iş ve ev adresleri (T.C. numaraları da yazılı olacak) ile ilgi yazı (1 adet)
 11. AL4 genel bilgi formu1 adet
 12. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 13. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

7)TASFİYE GİRİŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Tasfiye kurulu görev bölümü ve yetki kararı noterden tasdikli 3 adet
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 5. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış yönetim kurulu faaliyet raporu 1 adet
 6. Denetim kurulu tarafından imzalanmış murakıp (denetçi) raporu 1 adet
 7. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 8. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 9. Yeni giren tasfiye kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek)
 10. Bilanço ve gelir tablosu 1'er adet
 11. Tasfiyeye giriş bilançosu 1 adet (genel kurulun yapıldığı tarih itibariyle hazırlanmış olacak)
 12. Bilgi Formu 1 Adet
 13. Gündem gazetesi aslı 1 adet
 14. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet
 15. 3 ilan formu

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

8)TASFİYEDEN DÖNÜŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 2 adet (Tasfiyeden dönüş kararı ve yeni yönetim kurulu seçimini içeren)
 3. Kooperatifin tasfiyesine başlanılmadığına dair Tasfiye Kurulu raporu 1 adet aslı
 4. Taahhütname1 adet
 5. Yönetim kuruluna ait yetki kararı noter tasdikli 2 adet
 6. İmza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 7. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe imzalı 1 adet (genel kurul tarihli)
 8. Diğer genel kurul evrakları

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

9)UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe
 2. Yetki kararı (Kararın arka tarafında eski ve yeni ünvan yızılı olacak) 3 adet
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 4. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısı 2 adet
 5. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 6. Taahhütname
 7. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış yönetim kurulu faaliyet raporu 1 adet asıl
 8. Denetim kurulu tarafından imzalanmış murakıp (denetçi) raporu 1 adet asıl
 9. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet
 10. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 11. Yeni giren yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek)
 12. Bilanço ve gelir tablosu 1'er adet
 13. Bilgi formu 1 adet
 14. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 15. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 [:]