Kapasite Raporu

TOBB KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI  UYARINCA KAPASİTE RAPORU DÜZENLENECEK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

 1. Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti, (Fotokopisi alınıp, aslı geri iade edilecek)
 3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,
 5. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,
 6. İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,
 7. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,
 8. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,
 9. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi, istenilir ve (3), (7), (8) ve (9) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
 10. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 11. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
 12. Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

Makine ve teçhizat durumu

Madde 11-(1) - Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makine ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir.

 

Madeni Yağ İmalatçılarının Ayrıca Hazırlaması Gereken Belgeler

 1. “Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi” formunda B)ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ bölümü muhasebeci tarafından doldurulup onaylanacak.
 2. Sorumlu Mühendis Sözleşmesi fotokopisi (Noterden yapılmış ve tam gün-tam yıl çalışma sözleşmesi)
 3. EPDK Lisans Belgesi fotokopisi
 4. Laboratuar cihazlarının kalibrasyon belgesi
 5. TSE Belgesi

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİ  700,00 ₺ DİR  

BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA ADI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.ANKARA/MERKEZ ŞUBESİ

İBAN NO :  TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

ÜNVAN : TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ


 

KAPASİTE RAPORU VE EKSPER ÜCRETİ  1.850,00 ₺ DİR

BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA ADI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI SAFRANBOLU ŞUBESİ

IBAN NO : TR42 0001 5001 5800 7299 0693 48

ÜNVAN : SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

VakıfBank (Aidat Tahsilatları Hesabı)
Hesap Numarası:
00158007299069348
IBAN:
TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48


Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69

Yapı ve Kredi Bankası 
Hesap Numarası1345-55388074 

IBAN: TR32-0006701000000055388074

Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/000045
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55


Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03


Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01

Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi