Kapasite Raporu

TOBB KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI  UYARINCA KAPASİTE RAPORU DÜZENLENECEK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

 1. Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti, (Fotokopisi alınıp, aslı geri iade edilecek)
 3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,
 5. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,
 6. İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,
 7. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,
 8. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,
 9. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi, istenilir ve (3), (7), (8) ve (9) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
 10. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 11. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
 12. Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

Makine ve teçhizat durumu

Madde 11-(1) - Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makine ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir.

 

Madeni Yağ İmalatçılarının Ayrıca Hazırlaması Gereken Belgeler

 1. “Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi” formunda B)ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ bölümü muhasebeci tarafından doldurulup onaylanacak.
 2. Sorumlu Mühendis Sözleşmesi fotokopisi (Noterden yapılmış ve tam gün-tam yıl çalışma sözleşmesi)
 3. EPDK Lisans Belgesi fotokopisi
 4. Laboratuar cihazlarının kalibrasyon belgesi
 5. TSE Belgesi

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

VakıfBank (Aidat Tahsilatları Hesabı)
Hesap Numarası:
00158007299069348
IBAN:
TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48


Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69
Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/0000455
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55

Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03

Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01
Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi