KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik önem siz değerli üyelerimiz açısından önem arz eden yükümlülükler içermektedir.  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibari ile başlamıştır.

Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VERBİS SİSTEMİ DUYURUSU

KARABÜK İLİ YÖRESEL ÜRÜNLERE AİT ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLER LİSTESİ

PERAKENDE TİCARET KANUNU GEREĞİ KARABÜK İLİ YÖRESEL ÜRÜNLERE AİT ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLER LİSTESİ AŞAĞIDAKİ LİNKTE SUNULMUŞTUR.

LİSTEYE KATILMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN İVEDİ OLARAK ODAMIZ İLE İRTİBATA GEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.     YÖRESEL ÜRÜN ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ LİSTESİ

ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE) EĞİTİMİ BAŞVURUSU

Odamız ile TOBB kuruluşu MEYBEM A.Ş. arasında yapılan protokol kapsamında 12 Aralık 2016 tarihinde Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) eğitim ve sınavı yapılacaktır. 05 Aralık 2016 tarihine kadar aşağıdaki evraklarla beraber müracaat eden üyelerimiz Aralık ayında düzenlenecek olan eğitim ve sınava dahil edilecektir.   Teslim edilecek evraklar:
  1. Nüfus cüzdan fotokopisi
  2. Fotoğraf (2 adet)
  3. Sınav ücret dekontu (450,00 ₺)
  4. MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ                                                   IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36                                                                                                                                          Para Yatırılması Hakkında Önemli Not: Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.
  5. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge
  6. Meybem personel belgelendirme başvuru formu
(www.meybem.com.tr internet sitesinden çıktısı alınarak doldurulacak ve sınava girecek kişi tarafından imzalanacak.)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Karabük Üniversitesi ile Eğitim ve Danışmanlık Konularında işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği Protokolüne göre;

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ VE SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AMAÇ

Bu protokolün amacı, Safranbolu’da üniversite sanayi işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek ve bu bağlamda imzacı iki kurum arasında işbirliği olanaklarını artırmaktır.

KAPSAM

Bu protokol Karabük Üniversitesi’ni ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı bağlar.

TANIMLAR

Bu metinde yer alan KBÜ; Karabük Üniversitesi’ni, STSO Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve KABÜSEM; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ifade etmektedir.

Madde 1. Karabük Üniversitesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdaki konularda anlaşmışlardır.

  1. KBÜ, STSO Personeline ve üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli eğitimler verecektir. Eğitimlerin konusu, süresi ve zamanı bir ay öncesinden STSO tarafından KABÜSEM’ e bildirilecektir.
  2. KBÜ, STSO üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli danışmanlık hizmeti verecektir.

STSO bu danışmanlık hizmetini doğrudan talep edebileceği gibi, üyeler de doğrudan KABÜSEM ile iletişime geçebileceklerdir.

  1. STSO, Karabük Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde STSO ile ilgili hazırlanan tez ve rapor gibi bilimsel çalışmaları kendi logosu altında ücretsiz olarak basılı hale getirecektir. Bu konuda STSO Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 2. KBÜ, STSO’nun uluslararası ilişkilerini geliştirmede azami ölçüde gayret sarf edecektir. Bu kapsamda KBÜ tarafından STSO’nun uluslararası ilişkilerini geliştirmek üzere, TOBB tarafından atanmış bir akademik danışmanın bulunmaması durumunda, bir akademisyen görevlendirilecektir. Bu maddenin takibi, temsilciliği, koordinatörlüğü yapma görevi STSO Genel Sekreteri’ne aittir.

Madde 3. KBÜ ile STSO ortak menfaatler doğrultusunda proje, seminer, panel, konferans, sempozyum, çalıştay ve sertifika programları düzenleyeceklerdir. Bu konuda STSO Yönetim Kurulu Başkanı ve KBÜ Rektörü yetkili kılınmıştır.

Bu maddede geçen konuların yürütücülüğü KABÜSEM tarafından yapılır.

Madde 4. KBÜ, STSO’nun ihtiyaç duyduğu dış ticaret hizmetlerini KABÜSEM üzerinden yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Madde 5. Bu protokol süresizdir ancak taraflardan birinin yazılı isteği üzerine sonlandırılabilir.

Madde 6. Bu protokolün yürütücülüğü KABÜSEM ve STSO Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

Madde 7. Bu protokolün uygulanmasından kaynaklanan sorunlar tarafların karşılıklı anlaşmaları neticesinde çözülür.

Madde 8. Bu protokol 10.10.2016 tarihinde iki(2) nüsha olarak KBÜ Rektörü ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01

Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69
Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/0000455
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55

Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03

VakıfBank
Hesap Numarası: 00158007299069348
IBAN: TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48
Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
Mr. Bal